Kategorie

Obchodní podmínky

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka). Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu Alba felis s.r.o. se sídlem Rudných dolů 562, 254 01 Jílové u Prahy, IČO: 05080053. Kontaktní informace naleznete v sekci "Kontakty".
Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro nákup a dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo ke vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB
Internetové stránky www.nerezshop.cz nabízí možnost nákupu přímo z domova a nonstop. Objednávat lze jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na adrese prodávajícího. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na stránkách prodávajícího, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí bude prodávající kontaktovat kupujícího. Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazuje prodávající i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
O přijetí objednávky bude kupující automaticky informován e-mailem. Prodávající bude dále kupujícího kontaktovat před odesláním zboží a to e-mailem, nebo telefonicky.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Každou objednávku může kupující do 24 hodin zrušit telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a číslo objednávky.

5) DOPRAVA, CENA DOPRAVY A DODÁCÍ LHŮTA
Prodávající dodá zboží kupujícímu způsobem, který si zvolí v objednávce, pokud to povaha zboží nebo služby umožňují. Dodání je možné těmito způsoby:

  • a) Osobní odběr Horní Suchá: platba předem převodem na účet: výdejní místo Horní Suchá, Zelená 14 - poplatek 30 Kč.
  • b) Osobní odběr Praha 4: platba předem převodem na účet: výdejní místo Praha 4, Na Pankráci 57 - poplatek 30 Kč.
  • c) Dodání kurýrní službou. Cenu za kurýrní služby najdete v ceníku přepravy. 


Dodací lhůta je od 2 do 21 pracovních dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího. Jakmile bude objednávka nachystána k převzetí, či odeslání, bude kupující předem informován e-mailem nebo telefonicky.
Kupující má dle zákona právo do 14 dní odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku.

6) PLATEBNÍ PODMÍNKY
Způsoby platby:
* převodem na účet,
* dobírkou při dodání zboží kurýrní službou.

5) VÝMĚNA ZBOŽÍ
V případě potřeby a po dohodě Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Nepoužité zboží v originálním obalu stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu prodávajícího. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

6) REKLAMACE A ZÁRUKA
Případné reklamace vyřídí prodávající ke spokojenosti kupujícího individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:
* běžným používáním,
* nesprávným použitím výrobku,
* nesprávným skladováním.

Postup při reklamaci:
* kupující informuje prodávajícího o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně,
* kupující zboží zašle jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu prodávajícího. Balíky zaslané na dobírku nebudou převzaty.
* kupující zašle společně se zásilkou kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v obchodě prodávajícího, uvede důvod reklamace a svou adresu.
Reklamaci vyřídí prodávající co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží prodávajícím.

7)Odstoupení od smlouvy
Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy . Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit . Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím ve lhůtě 14 dnů má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.
Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, Vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.

8)Závěrečná ustanovení
Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto podmínky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy, nebo v souvislosti se změnou na trhu.

Provozovatel obchodu, prodávající:

Alba Felis s.r.o.
Rudných dolů 562
254 01 Jílové u Prahy
Česká republika
Tel.: +420 775 190 228
e-mail: info@nerezshop.cz