Tel. objednávky: 724 963 207 / Technické info: 775 190 228, 777 679 284

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro nákup a dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo ke vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

 

Internetové stránky www.nerezshop.CZ nabízí možnost nákupu přímo z domova a nonstop. Objednávat lze jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na adrese prodávajícího. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na stránkách prodávajícího, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí bude prodávající kontaktovat kupujícího. Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazuje prodávající i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

 

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky zašle prodávající kupujícímu e-mailem, o odeslání zboží bude taktéž prodávající kupujícího informovat e-mailem. V případě nejasností bude prodávající kupujícího kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

 

Každou objednávku může kupující do 24 hodin zrušit telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a číslo objednávky.

5) DOPRAVA, CENA DOPRAVY A DODÁCÍ LHŮTA

 

Prodávající dodá zboží kupujícímu způsobem, který si zvolí v objednávce, pokud to povaha zboží nebo služby umožňují. Dodání je možné těmito způsoby:

Dodací lhůta je od 2 do 21 pracovních dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího. Jakmile bude objednávka nachystána k převzetí, či odeslání, bude kupující předem informován e-mailem nebo telefonicky.

6) PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

Způsoby platby:
* převodem na účet,
* dobírkou při dodání zboží kurýrní službou.

7) VÝMĚNA ZBOŽÍ

 

V případě potřeby prodávající nepoužité a nepoškozené zboží kupujícímu vymění za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu prodávajícího. Náklady spojené s výměnou zboží nese v plné výši kupující.

8) REKLAMACE A ZÁRUKA

 

Případné reklamace vyřídí prodávající ke spokojenosti kupujícího individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:
* běžným používáním,
* nesprávným použitím výrobku,
* nesprávným skladováním.

Postup při reklamaci:
* kupující informuje prodávajícího o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně,
* kupující zboží zašle jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu prodávajícího. Balíky zaslané na dobírku nebudou převzaty.
* kupující zašle společně se zásilkou kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v obchodě prodávajícího, uvede důvod reklamace a svou adresu.
Reklamaci vyřídí prodávající co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží prodávajícím.

9) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, s kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto svoje právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců společně s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem v lhůtě 14 dní má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím ale není dotčený nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.
Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozené, pokud možno v původním obalu bez známek používání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.

Adresa pro vrácení zboží:

Alba felis s.r.o.
Zelená 1387/14
735 35 Horní Suchá

Tel: 724 963 207

 

 

Provozovatel obchodu, prodávající:

Alba felis s.r.o.
Rudných Dolů 562
254 01 Jílové u Prahy
IČO: 05080053
DIČ: CZ05080053
Tel. 1: +420 775 190 228
Tel. 2: +420 777 679 284
e-mail: objednavky (závináč) nerezshop.cz